Üyelik Sözleşmesi
İKONJAN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
TARİH
TARAFLAR
(1) Merkez Ofisi Harmandere Mah. Dedepaşa Cad. Park Town Sitesi B-1 Blok No: 28/2 Kapı No:13 Pendik / İstanbul adresinde bulunan İkonjan Elektronik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi(“İkonjan”);
(2) http://www.İkoncan.com adresindeki internet sitesi (“İkoncan Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).
1 KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu İkonjan’ın sahip olduğu http://www.İkoncan.com adresindeki İkoncan Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.
2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, İkoncan Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İkonjan’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, İkoncan Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde İkonjan’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İkonjan, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve İkonjan’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.3 Kanun ve Kurallara Uyma.Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, İkonjan Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, İkonjan tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İkonjan’ın Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.4 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, İkonjan tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu İkonjan Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilecek ticari elektronik iletilerin iptali için 0850 399 05 55 numaralı İkonjan İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin İkonjan’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.
2.5 Kişisel Veri Kullanımı.Üye’nin İkonjan Web sitesine üye olurken www.İkoncan.com /UyeOl adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, İkonjan.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve İkonjan’a sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, İkonjan tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya İkonjan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 399 05 55 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, İkonjan’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.
2.6 Üye’nin İkonjan Web sitesine üye olurken www.İkoncan.com/UyeOl adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren İkonjan Web Sitesini kullanım sırasında İkonjan ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, İkonjan ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin İkonjan Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin İkonjan Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.
Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Ad – Soy ad • Posta adresi • E-posta adresi • Cinsiyet • Doğum Tarihi.
2.7 İkonjan, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için İkonjan yüzde yüz garanti vermemektedir.
2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İkonjan’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. İkonjan’a yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. İkonjan’ın rücu hakkı saklıdır.
2.9 Üye, İkonjan Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin İkonjan Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.
2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, İkonjan Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak İkonjan Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde İkonjan’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda İkonjan, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, İkonjan’ın, İkonjan Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve İkonjan Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. İkonjan web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili İkonjan’ın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.
2.11 Web sitesinin Yönetimi. Üye, İkonjan ve İkonjan Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden İkonjan Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan İkonjan, İkonjan Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
2.12 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin İkonjan Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.13 Web sitesinin kullanımında ikonjan Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.
3 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Üye, İkonjan Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların İkonjan’a ait ve/veya İkonjan tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta İkonjan’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini İkonjan’ın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, İkonjan’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.
Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İkonjan’ın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.
4 RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.
5 MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile İkonjan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda İkonjan’tan herhangi bir talepte bulunamaz.
6 DEVİR
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İkonjan işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın İkonjan Grup Şirketlerine devredebilir.
7 YÜRÜRLÜLÜK
Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. İkonjan, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
8 DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler İkonjan’ın takdirine bağlı ve tek taraflı İkonjan Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri İkonjan Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.
9 BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI
Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.
10 YETKİ
Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.